INFORMACE PRO ČLENY
ROK 2024

CO JE NOVÉHO A CO NÁS V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH ČEKÁ 🙂


BRIGÁDY

Každý člen klubu včetně trénujících dětí starších 12-ti let (narození 2012 a starší) má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Nyní začíná být v areálu nejvíce práce. Brigády se konají za předpokladu, že nemrzne a neprší. Brigádnické hodiny je možné splnit každý všední den a o víkendech vždy po domluvě se správci. Ve všední den je na kurtech správce Ladislav Nágr 774 067 398 od 6.00 do 14.00 hodin.

Pokud chtějí hrající rodiče dětí ( členové) odpracovat brigády ve všední den při čekání na děti od 14.00 dále, je to možné po dohodě s některým ze dvou správců.

Na jaře je potřeba vyvážet antuka z kurtů ( spíše pro kluky a chlapy) a běžná údržba areálu po zimě vhodná pro děti a ostatní.

V případě neodpracovaných brigád, je stejně jako každý rok, povinnost neodpracované hodiny uhradit. Pro letošní rok se výše poplatku za neodpracované brigády oproti loňskému roku nemění a je ve výši 180,- za každou neodpracovanou hodinu.

Termín odpracování brigád je nejdéle do 31.5.2024. Nejvíce práce je v areálu nyní v brzkém jaře a proto prosíme pokud možno, abyste se zúčastnili co nejdříve.

Případné hodiny odpracované po 31.5. se započítávají do brigád na další rok, tj na 2025.


REZERVACE KURTŮ VENKU

Jakmile budou kurty připravené na sezónu a bude možnost hrát venku, bude automaticky spuštěn rezervační systém ROGER  pro letní režim.


BOURÁNÍ HAL

  • Termín bude upřesněn
  • Hodiny účastníků na bourání haly se započítávají do brigád na letošní rok 2024

VYÚČTOVÁNÍ A PLATBY ZA HRANÍ V HALE 2023/2024

  • Blíží se konec zimní sezóny a s tím spojená úhrada za pronájem haly (netýká se trénujících a školičkových dětí - ty již mají pronájem haly rozpočítaný v ceně tréninku).

  • Zpracované vyúčtování s pokyny k platbě obdržíte po skončení halové sezóny v  průběhu měsíce května 2024.


PŘÍSPĚVKY NA ROK 2024 A PLATBY ZA SKŘÍŇKY

Členské příspěvky zahrnují pronájem kurtu na celou venkovní sezónu , tj. cca duben až říjen. Kurty si tak můžete rezervovat zdarma v jakýkoli den, hodinu přes rezervační systém nebo recepci hotelu.

Výše příspěvku se pro letošní rok nemění:

  • 1800,-  senioři nad 65 let
  • 3300,- dospělí (včetně studujících)
  • 1500,- děti do 18-ti let (týká se i dětí trénujících dětí ve školičce)
  • placení členských příspěvků je pro čestné členy dobrovolné
  • nehrající člen: 200,-Kč

Termín pro platbu příspěvků :

Platba příspěvků členů je nyní nejdéle do 30.4.2024. Pokud úhrada členských příspěvků není uhrazena v tomto termínu, je nutno si při využití kurtu uhradit v každém případě kurtovné jako nečlen (na bankovní účet,  nebo v recepci hotelu). 

Příspěvky a případně brigády (pokud je nemáte odpracované) prosím uhraďte :

Číslo učtu pro platbu příspěvků a brigád

422960319/0800

Jako variabilní symbol prosím uveďte rodné číslo

SKŘÍŇKY - platbu za pronájem skříňky 200,-  (pokud využíváte) hraďte na stejný účet jako příspěvky.

Prosím kdo budete chtít skříňku využívat, viditelně ji mějte podepsanou. Staré skříňky bez jména budou postupně odstraněny. Platba skříněk (pokud využíváte) : hraďte prosím na stejný účet jako příspěvky.


FYZIOTERAPIE A MASÁŽE

Stále můžete každé úterý a čtvrtek využít profesionání masáže a fyzioterapii. Pí. Synková k nám do Houštky dochází pravidelně každé úterý a čtvrtek. Probíhají v prostoru masérny a fyzio místnosti v hotelu v zadní části u vířivky. Objednat se můžete v hotelu nebo u pí. Čížkové.


Přes celou letní sezónu bude v Houštce probíhat mnoho akcí, všechny je naleznete zde:

https://www.tenishoustka.cz/akce-2024/LTC Houštka - tenisový klub