INFORMACE PRO TRÉNINKY DOSPĚLÝCH

PLATBA ZA TRÉNINKY

Platba za tréninky probíhá zpětně dle skutečně odchozených tréninků a odráží skutečný stav hráčů na kurtu.  Splatnost tréninků je nejpozději do 20-tého dne v měsíci ve kterém  jste vyúčtování obdrželi

Číslo účtu je 422960319/0800, VS je uvedený v podkladech k platbě a je každý měsíc jiný. 

OMLUVENKY - ABSENCE

V případě absence kontaktujte prosím co nejdříve svého trenéra, ideálně prostřednictvím SMS, whatsapp atd. Pokud ohlásíte trenérovi absenci alespoň 24 hodin předem je možno tuto hodinu obsadit jiným hráčem a Vám ji  neúčtovat. Pokud přijde omluvenka z tréninku v kratší době než 24 hodin před samotným tréninkem nebo vůbec, bohužel trénink propadá (tj. bude naúčtován).

Případy dlouhodobé absence se vždy řeší individuálně, prosím kontaktujte Ivetu Čížkovou na emailové adrese: tenis@ltchoustka.cz nebo telefonicky 724 91 67 91. 

TRENÉRSKÝ TÝM

O děti se pečlivě stará kvalitní trenérský tým s bohatými herními a závodními dovednostmi z domácích turnajů, ale i mezinárodních turnajů ITF, mistrovství republiky a nechybí ani trenéři s bohatými zkušenostmi z okruhu WTA, ATP. 

Kompletní trenérský tým  naleznete zde

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, PRACOVNÍ BENEFITY

Na sportovní tréninky dospělých, nebo příspěvky přispívají i zdravotní pojišťovny, anebo zaměstnavatelé. Pokud chcete uplatnit  příspěvek, prosím kontaktujte pí. Čížkovou 724 91 67 91 , která Vám pošle fakturu na základě které zaměstnavatel fakturu uhradí. V případě pojišťovny je postup stejným s tím rozdílem, že pojišťovně k faktuře od nás ještě přiložíte doklad o úhradě (Váš výpis z účtu) a pojišťovna Vám příspěvek zašle na Váš účet. Jeho výše je různá - některé pojišťovny přispívají 500,-, některé i 1500,-


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TENISOVÉ ŠKOLY

Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku do tenisové školy , kterou naleznete online TENISOVÁ PŘIHLÁŠKA . 

 Období kdy tenisová škola neprobíhá:

 • O vánočních prázdninách 
 • O letních prázdninách. V období letních prázdnin probíhá tenisová škola formou týdenních příměstských kempů. Mimo kempy si lze trénink v létě domluvit individuálně s trenérem dle časových možností
 • Ostatní termíny jako velikonoční svátky, podzimní a pololetní prázdniny jsou vždy řešeny dle dané situace na jaké dny konkrétní svátky vyjdou dle kalendáře. Rodiče jsou poté informováni o průběhu tréninků o svátcích zprávou na WA nebo sms, na webu, facebooku, vylepením informací na kurtech, osobně od trenérů
 1. Raketu lze po předchozí domluvě zapůjčit u trenéra.
 2. Jedna hodina  trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před zahájením hodiny. Po celou dobu  tréninku je přítomen trenér a ze strany klubu budou zajištěny nezbytné pomůcky( tenisové míče, sítě, kužely a pod.). 
 3. V případě špatného počasí prosím kontaktujte svého trenéra, který Vám sdělí zdali se tréninky uskuteční, či nikoli
 4. LTC Houštka si vyhrazuje právo zrušit v nutném případě hodinu. O této skutečnosti budou rodiče či zákonný zástupce okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms, či Whatsappu

Herní rok je rozdělen na :

 • Letní sezónu, která probíhá od května do září. Hraje se na venkovních kurtech
 • Zimní (halová) sezóna je od října do dubna, hrajeme pod nafukovacími halami na 5-ti kurtech. Cena za halu je rozpočítaná na celé zimní období a je již obsažena v ceně tréninku.  Pokud dojde k trvalému zrušení herní hodiny,  vzniklý  rozdíl je nutno vyrovnat. Bohužel nelze polovinu objednané haly převést na hráče, který na tréninku setrvává. 
 • v případě neúčasti na tréninku ve více hráčích nevzniká nárok na vrácení peněz. 
 • v případě včasné omluvy si mohou hráči tenisový trénink po domluvě nahradit (trénink solo, trénink DUO)
 • V případě omluvy 24 hodin před započetím tréninkové hodiny není tato hodina účtována. V případě tréninků ve skupince se souhlasem ostatních členů tréninkové skupiny (těmto hráčům se cena tréninku adekvátně navýší)
 • ceny zahrnují trenérské služby, pronájem haly v zimním období, pomůcky, míče
LTC Houštka - tenisový klub