Začínáme s tenisem

TENISOVÁ PŘÍPRAVKA 4 - 6 let

Do tenisové přípravky jsou zařazeni nejmenší dětičky, úplní začátečníci kde je kladen velký důraz na průběh tréninku hrou a osvojení si základních herních technik a správné koordinace pohybu. Malé děti neudrží koncentraci a soustředění po celých 60 minut tréninku a proto tento typ tréninků probíhá ve skupinkách  3-5 dětí na zmenšeném kurtu přes menší síť a s balóny vhodnými pro tuto věkovou kategorii.  Jsme si vědomi, že teis je jednostranný sport a děti tak mohou využít i pohybovky s trenérem kde využijí během tréninkové hodiny kompenzační cvičení formou zábavných her

O děti se stará vysoce  kvalifikovaný TRENÉRSKÝ TÝM

Celoroční nábor nových dětí do této kategorie má na starosti Martin Dzúr, tel 602 206 352


MINI TENIS 6-7 let 

(možné první seznámení s turnaji)

Minitenis je hra která je určena pro hráče 6 - 7 let. Hraje se přes tenisovou síť s měkkými míči, kdy se míč odráží zkrácenou raketou na druhou polovinu dvorce. Pravidla jsou upravena pro tuto věkovou kategorii. 

PROČ MINITENIS?

Minitenis umožňuje dětem formou hry rozvíjet všechny herní dovednosti. Minitenis je při správném metodickém postupu a při postupném zdokonalování na malém dvorci pro mladé hráče nenáročný a zábavný. Děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec, jako dospělí na dvorec normální. To jim umožňuje trénink prakticky všech úderů a herních činností, které trénují dospělí. Většina dětí je po několika týdnech, event. měsících tréninku, schopna hrát tréninková cvičení a minitenisové zápasy se svými vrstevníky, což je baví mnohem víc než odpalování míčů nahrávaných trenérem přes "obrovskou" síť. Navíc si automaticky osvojují základní taktické návyky. V minitenise používáme speciální (měkké) míče, pomocí nichž si hráči osvojí celou škálu tenisových úderů, trénují se různé herní situace, dbá se na přesnost umístění míče, neprosazuje se technika. Hráči hrají soutěže o body prostřednictvím cvičných zápasů. Přítomnost trenéra při tréninku je důležitá v roli pozorovatele, nikoliv hrajícího trenéra.

Minitenis je "zmenšený tenis" umožňující dětem ve věku od šesti let (někdy i mladším) hrát podobně, jako hrají dospělí na normálním kurtu. Kurt je menší , síť je nižší (cca 85cm), míče jsou lehčí a měkčí, rakety kratší a lehčí (doporučená délka 56-62 cm).

CO NENÍ VHODNÉ PRO MINITENIS?

Pro minitenis nejsou vhodné tenisové míče určené pro babytenis nebo závodní tenis pro jejich váhu a vyšší odskok. Z tohoto důvodu je hra s těmito míči pro děti velmi problematická. S jinými něž měkkými míči dochází k neúspěchům ve hře a tím by se podporovala nechuť dítěte o tuto pohybovou aktivitu.

HRA O BODY

Zápas v minitenise se hraje do deseti bodů. Ve hře o body hrají mezi sebou chlapci s dívkami dohromady. Důležité je vychovávat děti k fair play a naučit je vést tenisový zápas k potěšení ze hry. 


V této věkové kategorii už se děti mohou případně přihlašovat na celostátní turnaje pořádané ČTS (českým tenisovým svazem) v kategorii mini tenis.

Hraje se na jednu nebo dvě vítězné sady do deseti bodů (jednoduché počítání) - za stavu 9:9 rozhodující bod. Podání pouze jedno zespodu, jako forhend (v případě teče sítě se podání opakuje). Nadhozený míč pro podání je možno nechat dopadnout za zadní čárou minikurtu. Podává se do pole ohraničeného čarou pro podání.

Při uvedení míče do hry musí stát podávající za zadní čárou a přijímající za čárou pro podání.

Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává vždy ten, kdo prohrál poslední bod.

Je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem). Podání se musí nechat dopadnout 


CHCETE S NÁMI VBĚHNOUT NA KURT ? 😉

Poprosíme o vyplnění níže uvedeného formuláře na základě kterého získáme přehled o Vašich časových možnostech a preferencích. Sestavíme pro Vás návrh tréninkového plánu, který s Vámi doladíme. Poté už se budeme těšit na setkání na kurtu 🎾
LTC Houštka - tenisový klub