Členské příspěvky a brigády

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2024 - termín úhrady 30.4.2024

 hráči nad 65 let:     1. 800,-Kč

♦ dospělí:                      3. 300,-Kč 
  (vč. studujících)

♦ školička                   1. 500,-Kč

♦ žáci, dorost:               1. 500,-Kč

♦ nehrající člen:               200,-Kč

♦ placení členských příspěvků je pro čestné členy dobrovolné

BRIGÁDY

 Každý člen má povinnost odpracovat 10 hodin/rok, anebo zaplatit za každou neodpracovanou hodinu 180,-Kč. 

♦ Tuto povinnost nemají děti do 12-ti let, senioři nad 70 let a čestní členové. 

♦ Brigádnický rok bude ukončen vždy k 31/5 běžného roku.


PLATBA PŘÍSPĚVKŮ A BRIGÁD

Příspěvky a případně brigády (pokud je nemáte odpracované) prosím uhraďte : 

♦ Číslo učtu pro platbu příspěvků a brigád 

422960319/0800 

Jako variabilní symbol prosím uveďte rodné číslo


PLATBA HALY 

 PLATBY ZA HALU prosím poukazujte na účet klubu určený pro platbu haly, který je jiný než na příspěvky .

  Číslo účtu pro platbu haly 

 5821213399/0800 

Do poznámky uveďte prosím o jakou hodinu se jedná, např. úterý 19-20 Nováček.

LTC Houštka - tenisový klub