INFORMACE PRO RODIČE

PLATBA ZA TRÉNINKY

Platba za tréninky probíhá zpětně dle skutečně odchozených tréninků a odráží skutečný stav hráčů na kurtu.  Splatnost tréninků je nejpozději do 20-tého dne v měsíci ve kterém  jste vyúčtování obdrželi

Číslo účtu je 422960319/0800, VS je uvedený v podkladech k platbě a je každý měsíc jiný. 

OMLUVENKY - ABSENCE

V případě absence kontaktujte prosím co nejdříve svého trenéra, ideálně prostřednictvím SMS, whatsapp atd. Pokud ohlásíte trenérovi absenci alespoň 24 hodin předem je možno tuto hodinu obsadit jiným hráčem a Vám ji  neúčtovat. Pokud přijde omluvenka z tréninku v kratší době než 24 hodin před samotným tréninkem nebo vůbec, bohužel trénink propadá (tj. bude naúčtován). 

Případy dlouhodobé absence se vždy řeší individuálně, prosím kontaktujte Ivetu Čížkovou na emailové adrese: tenis@ltchoustka.cz nebo telefonicky 724 91 67 91. 

TRENÉRSKÝ TÝM

O děti se pečlivě stará kvalitní trenérský tým s bohatými herními a závodními dovednostmi z domácích turnajů, ale i mezinárodních turnajů ITF, mistrovství republiky a nechybí ani trenéři s bohatými zkušenostmi z okruhu WTA, ATP. 

Kompletní trenérský tým  naleznete zde

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, PRACOVNÍ BENEFITY

Na sportovní tréninky, nebo příspěvky přispívají i zdravotní pojišťovny, anebo zaměstnavatelé. Pokud chcete uplatnit  příspěvek, prosím kontaktujte pí. Čížkovou 724 91 67 91 , která Vám pošle fakturu na základě které zaměstnavatel fakturu uhradí. V případě pojišťovny je postup stejným s tím rozdílem, že pojišťovně k faktuře od nás ještě přiložíte doklad o úhradě (Váš výpis z účtu) a pojišťovna Vám příspěvek zašle na Váš účet. Jeho výše je různá - některé pojišťovny přispívají 500,-, některé i 1500,-

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DĚTÍ

Příspěvky klubu hradí všichni hráči tenisové školy bez ohledu na věk , či složení tréninku. Uhrazené příspěvky opravňují hráče k neomezenému hraní na kurtech v období od cca duben-říjen, zdarma. V neposlední řadě  nám tento příspěvek pomáhá k údržbě areálu, nákupu antuky a dalších potřebných aktivit. Výše příspěvku je 1500,- na rok a termín úhrady je 31.5. v běžném roce.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TENISOVÉ ŠKOLY


 1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku dítěte do tenisové školy , kterou naleznete online TENISOVÁ PŘIHLÁŠKA . 
 2. Během měsíce září dostanete od trenéra zprávu s rozvrhem tréninků. Při sestavování skupinek hráčů se nejprve zohledňují časové možnosti hráče, jeho věk a výkonnost.  Nový plán je vždy závazný do 30.6. !!
 3. LTC Houštka si vyhrazuje právo na změnu trenéra (tzv. záskok) bez předchozího upozornění hráčů.
 4. Tréninky se hradí zpětně za skutečně odehrané hodiny. Vždy do 15.v měsíci dostanou rodiče zprávu emailem, whatsappem o výši úhrady za minulý měsíc. Částka se skládá z úhrady kurtů (haly) a nákladů na trenéra a je splatná nejpozději do 10-ti dnů v plné výši.  Nebude-li platba provedena řádně a včas, může být hráč z tenisové školy vyřazen. Číslo účtu pro platbu tréninků je 422960319/0800, VS je uvedený v podkladech k platbě a je každý měsíc jiný. Veškeré údaje důležité k úhradě tréninků dostanete vždy s vyúčtováním. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 1.10. do 30.6. následujícího roku. (Pokud není určeno vzhledem k počasí, či okolnostem  jinak)

 Období kdy tenisová škola neprobíhá:

 • O vánočních prázdninách 
 • O letních prázdninách. V období letních prázdnin probíhá tenisová škola formou týdenních příměstských kempů. Mimo kempy si lze trénink v létě domluvit individuálně s trenérem dle časových možností
 • Ostatní termíny jako velikonoční svátky, podzimní a pololetní prázdniny jsou vždy řešeny dle dané situace na jaké dny konkrétní svátky vyjdou dle kalendáře. Rodiče jsou poté informováni o průběhu tréninků o svátcích zprávou na WA nebo sms, na webu, facebooku, vylepením informací na kurtech, osobně od trenérů

5. Rodiče či zákonný zástupce zajistí dětem nezbytné pomůcky pro hodiny ( pití, švihadlo) Raketu lze po předchozí domluvě zapůjčit u trenéra.

6. Jedna hodina  trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před zahájením hodiny. Po celou dobu  tréninku je přítomen trenér a ze strany klubu budou zajištěny nezbytné pomůcky( tenisové míče, sítě, kužely a pod.). Nejmenší děti tenisové školy hrají na dvorci pro minitenis. Ostatní hrají na standartním dvorci.

7. Rodiče nezasahují trenérům do hodiny. ( S trenérem je možná po předchozí domluvě konzultace).

8. V případě špatného počasí prosím kontaktujte svého trenéra, který Vám sdělí zdali se tréninky uskuteční, či nikoli

10. LTC Houštka si vyhrazuje právo zrušit v nutném případě hodinu. O této skutečnosti budou rodiče či zákonný zástupce okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms, či Whatsappu

Herní rok je rozdělen na :

 • Letní sezónu, která probíhá od května do září. Hraje se na venkovních kurtech
 • Zimní (halová) sezóna je od října do dubna, hrajeme pod nafukovacími halami na 5-ti kurtech. Cena za halu je rozpočítaná na celé zimní období a je již obsažena v ceně tréninku.  Pokud dojde k trvalému zrušení herní hodiny,  vzniklý  rozdíl je nutno vyrovnat. Bohužel nelze polovinu objednané haly převést na hráče, který na tréninku setrvává. 
 • v případě neúčasti na tréninku ve více hráčích nevzniká nárok na vrácení peněz. 
 • v případě včasné omluvy si mohou hráči tenisový trénink po domluvě nahradit (trénink solo, trénink DUO)
 • V případě omluvy 24 hodin před započetím tréninkové hodiny není tato hodina účtována. V případě tréninků ve skupince se souhlasem ostatních členů tréninkové skupiny (těmto hráčům se cena tréninku adekvátně navýší)
 • ceny zahrnují trenérské služby, pronájem haly v zimním období, pomůcky, míče
LTC Houštka - tenisový klub