INFORMACE PRO RODIČE

PLATBA ZA TRÉNINKY

Platba za tréninky aktuálně probíhá za měsíc zpětně. Výhledově se bude systém měnit na platbu na tři měsíce dopředu říjen-prosinec, leden-březen,  duben- červen + záři. Splatnost tréninků je nejpozději do 20-tého dne v měsíci ve kterém  jste vyúčtování obdrželi. 

Do odvolání platí zatím dosavadní systém účtování za měsíc zpětně. V měsíci září se skladba dlouhodobých tréninků může dočasně změnit dle aktuálního školního rozvrhu dětí.

Číslo účtu je 422960319/0800, VS je uvedený v podkladech k platbě a je každý měsíc jiný. 

OMLUVENKY - ABSENCE

V případě absence kontaktujte prosím co nejdříve svého trenéra, ideálně prostřednictvím SMS, whatsapp atd. Absence sólových tréninků (trenér+1 hráč) , pokud nahlásíte trenérovi absenci alespoň 24 hodin předem je možno tuto hodinu obsadit jiným hráčem. Pokud přijde omluvenka z tréninku v kratší době než 24 hodin před samotným tréninkem nebo vůbec, bohužel trénink propadá (tj. bude naúčtován). V případě skupinových lekcí 2 a více hráčů, anebo hodin pohybovek / kondice atd.,  kdy trénink proběhne,  tato lekce propadá bez náhrady. Po dohodě může dojít k náhradě tréninku v tréninkové skupině kde je momentálně některý z hráčů nemocen. V měsíci září se skladba dlouhodobých tréninků může dočasně změnit dle aktuálního nového školního rozvrhu dětí a účtování dle skutečného počtu dětí na kurtu. 

Případy dlouhodobé absence se vždy řeší individuálně, prosím kontaktujte Ivetu Čížkovou na emailové adrese: tenis@ltchoustka.cz nebo telefonicky 724 91 67 91. 

TRENÉRSKÝ TÝM

O děti se pečlivě stará kvalitní trenérský tým s bohatými herními a závodními dovednostmi z domácích turnajů, ale i mezinárodních turnajů ITF, mistrovství republiky a nechybí ani trenéři s bohatými zkušenostmi z okruhu WTA, ATP. 

Kompletní trenérský tým  naleznete zde

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, PRACOVNÍ BENEFITY

Na sportovní tréninky, nebo příspěvky přispívají i zdravotní pojišťovny, anebo zaměstnavatelé. Pokud chcete uplatnit  příspěvek, prosím kontaktujte pí. Čížkovou 724 91 67 91 , která Vám pošle fakturu na základě které zaměstnavatel fakturu uhradí. V případě pojišťovny je postup stejným s tím rozdílem, že pojišťovně k faktuře od nás ještě přiložíte doklad o úhradě (Váš výpis z účtu) a pojišťovna Vám příspěvek zašle na Váš účet. Jeho výše je různá - některé pojišťovny přispívají 500,-, některé i 1500,-

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DĚTÍ

Příspěvky klubu hradí všichni hráči tenisové školy bez ohledu na věk , či složení tréninku. Uhrazené příspěvky opravňují hráče k neomezenému hraní na kurtech v období od cca duben-říjen, zdarma. V neposlední řadě  nám tento příspěvek pomáhá k údržbě areálu, nákupu antuky a dalších potřebných aktivit. Výše příspěvku je 1500,- na rok a termín úhrady je 30.4. v běžném roce.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TENISOVÉ ŠKOLY


 1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku dítěte do tenisové školy , kterou naleznete online TENISOVÁ PŘIHLÁŠKA . 
 2. Během měsíce září dostanete od trenéra zprávu s rozvrhem tréninků. Při sestavování skupinek hráčů se nejprve zohledňují časové možnosti hráče, jeho věk a výkonnost.  Nový plán je vždy závazný do 30.9. !!
 3. LTC Houštka si vyhrazuje právo na změnu trenéra (tzv. záskok) bez předchozího upozornění hráčů.
 4. Tréninky  dopředu většinou na 2-3 měsíce. Podklady k úhradě obdržíte emailem, whatsappem. Částka se skládá z úhrady kurtů (haly) a nákladů na trenéra a je splatná nejpozději do 10-ti dnů v plné výši.  Nebude-li platba provedena řádně a včas, může být hráč z tenisové školy vyřazen. Číslo účtu pro platbu tréninků je 422960319/0800, VS je uvedený v podkladech k platbě a je pokaždé jiný. Veškeré údaje důležité k úhradě tréninků dostanete vždy s vyúčtováním. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 1.10. do 30.9. následujícího roku (bez letních prázdnin). (Pokud není určeno vzhledem k počasí, či okolnostem  jinak)

 Období kdy tenisová škola neprobíhá:

 • O vánočních prázdninách 
 • O letních prázdninách. V období letních prázdnin probíhá tenisová škola formou týdenních příměstských kempů. Mimo kempy si lze trénink v létě domluvit individuálně s trenérem dle časových možností
 • Ostatní termíny jako velikonoční svátky, podzimní a pololetní prázdniny jsou vždy řešeny dle dané situace na jaké dny konkrétní svátky vyjdou dle kalendáře. Rodiče jsou poté informováni o průběhu tréninků o svátcích zprávou na WA nebo sms, na webu, facebooku, vylepením informací na kurtech, osobně od trenérů

5. Rodiče či zákonný zástupce zajistí dětem nezbytné pomůcky pro hodiny ( pití, švihadlo) Raketu lze po předchozí domluvě zapůjčit u trenéra.

6. Jedna hodina  trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se nejlépe 5 minut před zahájením hodiny. Po celou dobu  tréninku je přítomen trenér a ze strany klubu budou zajištěny nezbytné pomůcky( tenisové míče, sítě, kužely a pod.). Nejmenší děti tenisové školy hrají na dvorci pro minitenis. Ostatní hrají na standartním dvorci.

7. Rodiče nezasahují trenérům do hodiny. ( S trenérem je možná po předchozí domluvě konzultace).

8. V případě špatného počasí prosím kontaktujte svého trenéra, který Vám sdělí zdali se tréninky uskuteční, či nikoli

10. LTC Houštka si vyhrazuje právo zrušit v nutném případě hodinu. O této skutečnosti budou rodiče či zákonný zástupce okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms, či Whatsappu

Herní rok je rozdělen na :

 • Letní sezónu, která probíhá od května do září. Hraje se na venkovních kurtech
 • Zimní (halová) sezóna je od října do dubna, hrajeme pod nafukovacími halami na 5-ti kurtech. Cena za halu je rozpočítaná na celé zimní období a je již obsažena v ceně tréninku.  Pokud dojde k trvalému zrušení herní hodiny,  vzniklý  rozdíl je nutno vyrovnat. Bohužel nelze polovinu objednané haly převést na hráče, který na tréninku setrvává i v dalším období. 
 • v případě neúčasti na tréninku ve více hráčích nevzniká nárok na vrácení peněz. 
 • V případě omluvy 24 hodin před započetím tréninkové hodiny není tato hodina účtována (v případě solo tréninku) . V případě tréninků ve skupince kdy chybí např. jeden hráč ze čtyř a tato hodina proběhne se peníze nevrací ani trénink nenahrazuje. Po oboustranné dohodě může být poskytnuta hráči náhrada na tréninkové lekci kde je aktuálně jiný hráč nemocen
 • ceny zahrnují trenérské služby, pronájem haly v zimním období, pomůcky, míče

LTC Houštka - tenisový klub