Pozvánka na Valnou hromadu LTC,z.s. a pobočného spolku Sportovního a servisního střediska 2.6.2022

Výkonný výbor LTC Houštka svolává řádnou valnou hromadu spolků na den 2.6.2022 do sídla organizace, t.j. v tenisovém areálu na 19. hod.
Program :

1. Zahájení VH a informace o účasti členů.

2.Seznámení a schválení programu jednání valné hromady a zvolení zapisovatele.
3.Zpráva o činnosti LTC Houštka za uplynulé období, včetně zprávy o činnosti pobočného spolku Sportovního a servisního střediska a zpráva o hospodaření obou spolků.
4. Informace o činnosti TSM - sportovní zpráva.
5. Seznámení členů s naplánovanou investiční akcí - instalace nových povrchů do haly 2
6. Seznámení členů se záměrem přebudování ředitelství na tělocvičnu.
7. Diskuse
8. ZávěrPOREČ 3.9. - 10.9.2022

27. TENIS - CUP ZEMEK ISTRIE 2022 DOVOLENÁ S TENISEM A ZÁBAVOU


CHORVATSKO - PRIMOŠTEN - HOTEL ZORA A PAVILONY 

9. přátelské tenisování, regenerace ve vyhřívaném bazénu s mořskou vodou nebo přímo v moři, sauna, dobré jídlo a ještě lepší parta na Vás čeká při 

JARNÍ DOVOLENÉ S TENISEM 18.6. - 25.6.2022

LTC Houštka - tenisový klub