.

MLADŠÍ ŽÁCI 10- 12 let

Jedná se o první věkovou kategorii (10-12 let), kde se hráči účastní turnajů popř. soutěží družstev a jejich výsledky jsou na konci roku zobrazeny v podobě tenisového žebříčku na oficiálních stránkách Českého tenisové svazu (www.cztenis.cz), aby se hráč mohl účastnit oficiálních tenisových soutěží musí zažádat o tzv. registrační průkaz, který ho opravňuje se těchto soutěží zúčastnit. Děti od přidělení registračního průkazu mohou hrát i kategorie vyšší než do které věkově spadají.

Kategorie mladšího žactva (10-12) je prvním rozhodujícím stupněm pro postupný růst výkonnosti. Chyby, ke kterým může dojít v tomto období, se později mohou stát chybami limitujícími. Do popředí se v tomto období dostává specifický tenisový trénink a specifická kondiční příprava.

V tomto věkovém období dochází k biologické a psychické (formování záměrné pozornosti a paměť, tvorba vyšších citů, zdokonaluje se sebeovládání, uznání autorit a sebeovládání) vyrovnanosti a současně motorickému rozvoji (zlatý věk motoriky - rozvoj koordinačních schopností, reakční a frekvenční rychlost, nervosvalová koordinace).

V období je třeba se stále věnovat nejen tenisové přípravě, ale kondici a dalším aktivitám. Počet turnajů a jejich náročnost se nesmí přehánět, naprosto nevhodné je se v tomto věku orientovat na okamžitý výsledek a "pouhý zisk bodů".

TECHNIKA

Technika nesmí být již jen samostatným segmentem bez návaznosti na situační využití, současně je nutné ctít základní biomechanické principy. Do 12 let by měl být uzavřen nácvik základních úderů a úderových technik (lift, topspin, drajv, slice, volej, kraťas, podání s různými typy rotací,...). Technické dovednosti hráč zdokonaluje v konkrétních herních situacích (nejen hra volejů po náběhu, ale i situace, kdy naběhnout - správně se rozhodnout). Situační trénink tedy vytváří konkrétní zápasovou situaci složitou dle individuální herní úrovně.

TAKTIKA

Zvládnutí následujících taktických a herních situací:

  • pravidelný trénink 5 základních situací: hra po podání, hra na returnu, hra ve výměně od základní čáry, přechod k síti a hra u sítě, obrana proti nabíhajícímu hráči
  • pokrytí dvorce - směr úderů: zpět odkud míč přilétl, z úderu podél křížem, z úderu křížem podél (nejtěžší změna - z krosu lajna)
  • hra ve výhodě, hra pod tlakem, délka úderů
  • změna rytmu hry: zpomalení slajsem nebo lobem, kombinace délky úderu a "úhlu"
  • 2/3 dvorce kryje forhend
  • hra uvnitř dvorce a přechod k síti

KONDICE

  • rozvoj koordinace, rozvoj reakční a frekvenční rychlosti
  • stále rozvíjet a posilovat stabilizační svalový systém (postura), současně předchází i zraněnií, zlepšuje motoriku končetin a rotační pohyby trupu
  • strečink - protahování svalů, které mají tendenci ke zkrácení, posilování opačných skupin, začátek spolupráce s fyzioterapeutem

PLÁNOVÁNÍ

V této věkové kategorii je již potřeba připravit minimálně hrubý koncept pro optimální rozvoj všech složek tréninku (technika, taktika, situace, kondice, utkání). Při výběru turnajů je třeba alespoň první 2 roky respektovat princip 2/3 turnajů spíše slabší úrovně, kdy hráč získá herní zkušenosti a 1/3 turnajů hrát nahoru (pokud lze), aby se hráč konfrontoval s nejlepšími v ročníku v oblasti a následně v republice. Většina renomovaných trenérů nedoporučuje v tomto věku opouštět mateřský klub, který dal hráči dobré základy (výjimky potvrzují pravidlo) a přecházet do "velkého" klubu.


STARŠÍ ŽÁCI, 13-14 let

Stále již hrají tunajové zápasy ČT a je možnost začít hrát mezinároní Turnaje Tennis Europe  a sbíraz body do rvropského žebříčku

V této kategorii se hráči většinou rozhodují, zda se věnovat tenisu závodně, nebo zvolní a zamíří do kategorie rekreantské. Hráči zvládají již všechny údery, zvyšuje se jejich razance a taktika hry začíná být na vysoké úrovni.


DOROST 15-18 let

V tomto období jsou už hráči většinou vyhraněni zdali půjdou cestou závodního hraní . Na řadu přichází první mezinároní turnaje ITF.

LTC Houštka - tenisový klub