HISTORIE LTC HOUŠTKA

18.12.2019

Již léta se mezi sebou přou slavné tenisové kluby LTC Štvanice a Slavia Plzeň to, kdo z nich byl v Československu - tehdy ještě v Rakousko - Uhersku -založen jako první. Zanechme je jejich sporu a podívejme se do historie našeho klubu. V roce 1898 byl v Houštce - tehdy u Staré Boleslavi - vybudován první tenisový dvorec (za tři roky to bude neuvěřitelných 120 let od jeho vybudování).Využíval ho hlavně 7. dragounský pluk sídlící ve Staré Boleslavi a později prvnítenisoví nadšenci. Tito nadšenci na ustavující valné hromadě za přítomnosti 15členů založili 10. července 1913 Lawn - Tenis - Club Houštka - LTC Houštka. V jeho čele stanuli Dr. Aubrecht jako první předseda a členové Dr. Šimek, JUDr. Fetter a Hana Kladrubská. Tím byl dán základ organizovaného tenisu ve Staré Boleslavi. Z této doby se dochovala i nejstarší dobová fotografie, kterou všichni známe. Jako zajímavost uvádím jména některých lidí na ní zachycených- rodina Zdráhalova (rodina staroboleslavského lékaře), JUDr. Václav Jiskra, ředitel školy Kmoch ze slavné hudební rodiny. Vletech 1920 - 1926 byla navázána širší dohoda s majiteli tehdejších lázní Houštka a začíná tím tzv. první zlaté období rozvoje. V roce 1927 byly dokončeny dva další kurty a v roce 1930 byl vybudován na dvorcích první rozvod vody. Do Houštky na tenis a do lázní jezdili tenisté z Prahy i z širšího okolí. Pořádali se turnaje, klubová utkání a exhibice mistrů - např. bří. Koželuhů (Jan byl profesionální mistr světa). Mezi přední členy klubu v té době patřila známá podnikatelská jména - Melichar, Šorel, Chour, bří. Pušbauerové, Jan a Zdeněk Límanovi, operní pěvec Jan Rytířa další. Klub přečkal dobu okupace a otevíraly se nové perspektivy jeho rozvoje. Ty však brzy vzaly za své sjednocením tělovýchovy. Dne 14.9.1950 byla založena TJ Sokol Stará Boleslav, později TJ Slavoj Stará Boleslav. I v této nelehké době, kdy byl tenis na listině tzv. buržoazních sportů, se tehdejší generace tenistů snažila život klubu udržet dle svých možností, a to převážně svépomocí. Byla zavedena elektřina, vybudována první provizorní šatna (ta sloužila až do roku 1968). V té době hrálo mužstvo střídavě krajskou soutěž 1. Třídy, v roce 1962 poprvé postoupilo do krajského přeboru Středočeského kraje. Členy oddílu byli Stránský - pekař, Choděra- kominík, bří. Koliandrové, Hruška ( dědeček našeho olympionika O. Synka), Límanovi, Pavlíková, Pelikánová ( pozdější manželka generála Lišky).V polovině šedesátých let si dává vedení tenisového oddílu vysoké cíle - zlepšit zastaralé prostředí tenisových dvorců a dosáhnout lepších sportovních výsledků. A úspěchy přicházejí. Rok 1968 - postup do 2. Ligy, 1969 postup do 1. Ligy. V době politického uvolnění před i během Pražského jara se novému vedení klubu podařilo osamostatnit se z náruče svazující TJ Slavoj Stará Boleslav a stává se první samostatnou jednodruhovou tělovýchovnou jednotou v Československu - TJ LTC Houštka. Vzápětí na to klub zakládá přidruženou výrobu - podnik OSTAS, na základě jehož zisků počalo tzv. druhé zlaté období LTC. Ve vedení se objevují mladí a nová jména - Ing. Zemek, Jiří Minx, Zdeněk Hájek, Dr. Pavlík, Vl. Mašková, Ivan Nolč a další. 1. Liga se zde hrála nepřetržitě do roku 1974, dále pak sehrála několik let 2. Liga. Střídají se zde známá tenisová jména - Miloš Konrád - hráč Davis cupu, bří. Kurzové, Ševčík, Seifert, Marcela Barochová, Kurzová, Žiláková, Papík, domácí Chrtek, Zdeněk Minx. V roce 1968 byly vybudovány nové šatny a započala výstavba nové velké klubovny s restauračním zázemím. Její první částečné otevření bylo v roce 1974 a její úplné dokončení v roce 1977 za pomoci ÚV ČSTV.

V rámci normalizace byla přidružená výroba podniku OSTAS nuceně sloučena do celostátních struktur a příjmy klubu se okamžitě ztenčily. Výsledkem byl samozřejmě postupný sestup až do krajského přeboru. Díky pořádání řady celostátních akcí - Velké ceny seniorů, celostátních turnajů všech kategorií včetně dospělých a existenci prosperujícího střediska mládeže - se podařilo získat ze státních prostředků dotaci na výstavbu dalších kurtů na celkový počet 11 plus centrální dvorec. LTC Houštka se tak zařadil ve své době mezi respektované kluby včetně svého zázemí. Na základě práce a výsledků byl klub pověřen pořádáním mezinárodního turnaje juniorů Crystal cup. Tento turnaj se stal tehdy jednou z největších sportovních akcí nejen našeho města, ale celého Středočeského kraje. Pro ilustraci - tehdejší rozpočet turnaje byl okolo 500 tis. A to se psal rok 1978! Obětaví členové klubu získávali po celý rok sponzorské příspěvky a sami tomuto turnaji věnovali stovky hodin zdarma. Za zmínku stojí některá jména, která prošla tímto turnajem: Ivan Lendl , Helena Suková, Hana Mandlíková, Šmíd, Složil, Nováček , Zrubáková, bří. Orešarové , Bobo Živojnovič - reprezenti Jugoslávie a mnoho dalších. Pravidelně se Crystal cupu zůčastňovali hráči z 25 - 30 zemí z celého světa. Turnaj byl pořádán naposledy v roce1992, protože klub už paradoxně nesehnal dostatek sponzorů na jeho zajištění. Připomeňme si i kulturní akce, které mohl klub pořádat díky nově postavené klubovně. Součástí klubu byl i Orchestr taneční hudby Universe, a to celých 15 let. V jeho řadách vystupovala např. současná poslankyně Nina Nováková - Tošnarová, její manžel Milan - současný vedoucí odboru kultury a sportu. Duší všech kulturních akcí byli dnes již zesnulí Jaroslav Chlup a Petr Baum. Známé byly i dvoudenní Representační plesy pořádané v tehdejším Labíně s bohatým kulturním programem, mimo jiné za účasti cimbálové muziky Břeclavan. V roce 1980 se podařilo dokončit i stavbu tenisové haly na Vestecké ulici v areálu střediska ČSTV tzv. U Pachla. Po roce 1989 došlo k naprostému osamostatnění, a to delimitací majetku, a vzniká LTC Houštka- tentokráte jako občanské sdružení bez zkratky TJ. Tento krok není dosud zcela doceněn, neboť delimace majetku byla termínově omezena. Kdo ji nestihl, má dodnes velké problémy (např. u nás ve městě Jezdecký klub). V roce 1992 přebral funkci předsedy Vladimír Emr, který se zaměřil na zvelebení areálu a nastavbu nové tenisové haly tentokrát přímo v areálu, a to každoročním zakrytím 2kurtů nafukovací halou. Stavba byla úspěšně dokončena a hala slouží dodnes, i když je pro klub náročným "žroutem" peněz. Bez zimního tréninku je však v dnešní době nemožné udržet si mladé naděje. Možnosti získání příjmů klubu jsou dnes velmi omezené a klub tak žije převážně z příspěvků členů.

Jak jdou léta, sportovci i funkcionáři dorůstají, stárnou, odcházejí, objevují se noví a každý z nich přispívá opět svým dílem. Dává tomuto sportu kus svého já, tvoří dnešní historii. Výbor klubu pracoval po 20 let téměř ve stejném složení.

V roce 2014 došlo nejen k obměně členů výboru , ale také Ing. Zemek, dlouholetý předseda klubu, po dovršení svých 70 let předal svou funkci o dvě generace mladšímu kolegovi, který v Houštce prakticky vyrostl - Ing. Janu Luhanovi.

A jedeme dál, vlastně a hrajeme dál.

LTC Houštka - tenisový klub