ZÁVODNÍ HRÁČI 2023/2024


PODPORA ZÁVODNÍCH HRÁČŮ 2023/2024

Vyúčtování podpory  za rok 2024  - startovného, cestovného a dalších, můžete žádat již v průběhu sezóny ihned po dovršení výše do které se dotace poskytuje (např. 3000,- startovné), nejdéle však za ukončenou sezónu do 15.10.2024 daného kalendářního roku.

K proplacení je nutno předat originály dokladů. Doklady stvrzující úhradu startovného, doklad od PHM, vyplněný cestovní příkaz. Bez podkladů nemůže být podpora vyplacena.

LTC Houštka - tenisový klub