ZÁVODNÍ HRÁČI 2023/2024

CENÍK říjen 2023 - září 2024 


SOLO                        570,-

včetně trenéra a v zimě pronájmu haly

DUO                          330,-

včetně trenéra a v zimě pronájmu haly 

TRIO                          250,- 

včetně trenéra a v zimě pronájmu haly  

DEBL                         200,-

včetně trenéra a v zimě pronájmu haly 

KONDICE                  125,-

včetně trenéra a v zimě pronájmu haly  PODPORA ZÁVODNÍCH HRÁČŮ 2023/2024

Vyúčtování dotací startovného, cestovného a dalších, můžete žádat již v průběhu sezóny ihned po dovršení výše do které se dotace poskytuje (např. 3000,- startovné), nejdéle však za ukončenou sezónu do 15.10. daného kalendářního roku.

K proplacení je nutno předat originály dokladů. Doklady stvrzující úhradu startovného, doklad od PHM, vyplněný cestovní příkaz. Bez podkladů nemůže být podpora vyplacena

LTC Houštka - tenisový klub