ZÁVODNÍ HRÁČI 2022/2023

CENÍK 


SOLO HALA              620,-

včetně trenéra a pronájmu haly

DUO HALA               330,-

včetně trenéra a pronájmu haly 

TRIO HALA               250,- 

včetně trenéra a pronájmu haly  

DEBL HALA              200,-

včetně trenéra a pronájmu haly 


Zimní sezóna tréninků je říjen - duben

SOLO LÉTO               520,-

DUO LÉTO                 260,-

TRIO LÉTO                 200,-

DEBL LÉTO                150,-

Letní sezóna tréninků je květen - září


PODPORA ZÁVODNÍCH HRÁČŮ 2022/2023 

Vyúčtování dotací  startovného, cestovného a dalších, můžete žádat již v průběhu sezóny ihned po dovršení výše do které se dotace poskytuje (např. 3000,- startovné), nejdéle však za ukončenou sezónu do 15.10. daného kalendářního roku.

K proplacení je nutno předat originály dokladů. Doklady stvrzující úhradu startovného, doklad od PHM, vyplněný cestovní příkaz. Bez podkladů nemůže být podpora vyplacena

LTC Houštka - tenisový klub