INFORMACE PRO ČLENY
ROK 2022

CO JE NOVÉHO A CO NÁS V PŘÍŠTÍCH TÝDNECH ČEKÁ 🙂


BRIGÁDY

Každý člen klubu včetně trénujících dětí (narození 2010 a starší) má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Nyní začíná být v areálu nejvíce práce. Brigády se konají za předpokladu, že nemrzne a neprší. Brigádnické hodiny je možné splnit každý všední den. 

Ve všední den je na kurtech správce Láďa Nágr od 6.00 do 14.00 hodin. Pokud chtějí  rodiče dětí odpracovat brigády ve všední den při čekání na děti od 14.00 dále, je to možné po dohodě s Michalem Klementem na tel. 603500409. 

 • V případě neodpracovaných brigád, je stejná povinnost jako každý rok, neodpracované hodiny uhradit ve výši 100,- / hodina.
 • Možnost odpracovat brigády je nejdéle do 31.5. 2022. Nejvíce práce je v areálu nyní v brzkém jaře a proto prosíme pokud možno, abyste se zúčastnili co nejdříve.


REZERVACE KURTŮ VENKU

Jakmile budou kurty připravené na sezónu a bude možnost hrát venku, bude automaticky spuštěn rezervační systém ROGER  pro letní režim.


BOURÁNÍ HAL

 • Proběhne v NEDĚLI 24.4.2022 od 8:00
 • Hodiny účastníků na bourání haly se započítávají do brigád na letošní rok

VYÚČTOVÁNÍ A PLATBY ZA HRANÍ V HALE 2021/2022

Blíží se konec zimní sezóny a s tím spojená úhrada za pronájem haly. (Netýká se trénujících a školičkových dětí - ty již mají pronájem haly rozpočítaný v ceně tréninku).

 • VYÚČTOVÁNÍ HRANÍ V HALE bude ukončeno dnem 17.4.2022. V následujícím týdnu pokud si půjdete ještě do haly zahrát, již bude zdarma.
 • Zpracované vyúčtování s pokyny k platbě obdržíte počátkem měsíce května.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022 A PLATBY ZA SKŘÍŇKY

Příspěvky zahrnují pronájem kurtu na celou venkovní sezónu , tj. cca duben až říjen. Kurty si tak můžete rezervovat zdarma v jakýkoli den, hodinu přes rezervační systém nebo recepci hotelu.

Výše příspěvku se pro letošní rok nemění:

 • 1800,-  senioři nad 65 let
 • 3300,- dospělí (včetně studujících)
 • 1500,- děti do 18-ti let 
 • placení členských příspěvků je pro čestné členy dobrovolné
 • nehrající člen: 200,-Kč

Členské příspěvky hraďte nejdéle do 31.5.2022 na účet klubu číslo: 422960319/0800 s rodným číslem bez lomítka jako variabilním symbolem.

SKŘÍŇKY - platbu za pronájem skříňky 200,-  (pokud využíváte) hraďte na stejný účet jako příspěvky 


ČLENSKÁ SCHŮZE 

Během měsíce května bude svolána členská schůze. Emailovou pozvánku pošleme všem členům ihned po upřesnění data konání


HOTEL A RESTAURACE

Hotel s restaurací má nového provozovatele. Od 25.3.2022 je opět znovu otevřen pro návštěvníky. Čeká na vás:

 • Restaurace se salonkem po rekonstrukci
 • Nová recepce s prodejem tenisového zboží (cca od května / června 2022)
 • Zrekonstruované pokoje
 • Sauna, vířivka, masáže, fyzioterapie (cca od května  / června 2022)
 • Rekonstrukcí probíhá dámská šatna i přístupová chodba

LTC Houštka - tenisový klub